Om ILC (about)

ILC-fællesskabet er et netværk af kristne, der ønsker at se, forstå og forklare alt i Lyset af Kristus.
The ILC – community is a network of Christians, who want to see, to understand and to explain everything in the light of Christ. (You may Google-translate the rest)

Det er kristne, der for det første,
– tillægger Højmessen større dybde, ærefrygt og glæde. Højmessen, som har sin oprindelse i Tempeltjenesten i det gl. Jerusalem, og i de urkristnes gudstjenester i synagoge og kirke, og hvis grundelementer er –  Ordet, taksigelse, lovsang og bøn.
Og for det andet,
– er det kristne, der aktivt står på de svages side (jf. Mt 25, 31-46), for her er det Kristus selv vi møder.
(Matthæus 22,37-39)

Motto: ”I Guds lys ser vi lys” Psl. 36, 10.

Skriv et svar